Здравни проблеми

Здравни проблеми

виж продукти

Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ  - PharmaCity.bg

 Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т.ч. Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни.ФАРМАСИТИ 21 ООД притежава съответните разрешения, по смисъла на чл. 240, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за търговия на дребно с лекарствени продукти в обекта на дружеството – аптека, находяща се на адрес: гр. Пловдив, бул. Освобождение 31 с ръководител маг. фарм. Елена Димитрова Горова, а именно Разрешение № АП-1602003597/ 01.03.2024г., издадено от Изпълнителна Агенция по Лекарствата.

 


I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ФАРМАСИТИ 21 ООД, гр. ПЛОВДИВ., ул. Персенк 9, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.pharmacity.bg

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: ФАРМАСИТИ 21 ООД
2. Седалище и адрес на управление България, Пловдив ул. Персенк 9
3. Адрес за упражняване на дейността: Aптека Фармасити Пловдив бул. Освобождение 31
4. Данни за кореспонденция: Пловдив бул. Освобождение 31; sale@pharmacity.bg
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 207255094

6.Комисия за защита на личните данни: Регистрационен индекс и дата ПАИКД-10-189#1 / 01.04.24г. 7. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

 

(2) Изпълнителна Агенция по лекарствата

Адрес: София център, ул. „Дамян Груев“ 8, 1303

Телефон: 02 890 3555

Уеб сайт: https://www.bda.bg/bg/

 

(3) Комисия за защита на личните данни

Адрес :София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Телефон:02/91-53-519
Уеб сайт:https://cpdp.bg/ 

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG207255094 

II. Регистрация

1. За да ползвате Услугите, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години. Продажбата на лекарствени продукти от bg е строго забранена за лица под 18 години!

2. Ползването на Услугите е възможно с или без регистрация. Използването на Услугите, достъпни без регистрация, ще се счита за израз на съгласие с Условията.

3 Регистрацията се извършва лично, като не се допуска извършване на регистрация от името на други лица. При регистрация се изисква да попълните задължителните полета в регистрационната форма (име, имейл адрес и др.). Вие декларирате, че отговаряте на изискванията на т.II 1т.

 1. Вие се задължавате да предоставите напълно верни, пълни и актуални данни при регистрацията и да ги поддържате такива. При неточност в данните Вие нямате право да ползвате Услугите до отстраняването ѝ.
 2. Вие отговаряте за всички действия, извършени в pharmacity.bg чрез Вашия акаунт с използване на Вашето потребителско име и парола за достъп. Вие се задължавате незабавно да уведомите pharmacity.bg в случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв.

III. Регистрация - Съгласие с условията

 1. С натискането на бутон „Регистрация” и потвърждавайки получения от Вас имейл за регистрация, Вие извършвате електронно изявление, с което сключвате договор с Нас при тези Условия и се задължавате да ги спазвате. Преди натискането на бутона “Регистрация”, имате възможност да прегледате и редактирате посочената от Вас информация. Вие приемате, че електронните изявления към pharmacity.bg и електронните изявления от pharmacity.bg към Вас ще се считат за подписани с обикновен електронен подпис съобразно чл. 3, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014, със силата на саморъчен подпис. Авторството на тези изявления ще се установява по реда на чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 4, изр. 2-ро от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”).
 2. Част от Услугите се предоставят и без да е необходима регистрация. В такива случаи съгласието с настоящите Условия се изразява със самото започване на ползването на Услугите.
 3. Във връзка с предоставяните Услуги е необходима комуникация между Вас и pharmacity.bg посредством електронна поща. Съгласно чл. 5 от ЗЕДЕУУ Вие се съгласявате да бъдете адресат на електронни изявления от pharmacity.bg в електронна форма.
 4. Вие се съгласявате вашите лични данни да бъдат обработвани от ФАРМАСИТИ 21 ООД за целите на договора за покупка на стоки и управление на акаунта ви, съгласно Политиката за защита на личните данни.
 5. Вие може да оттеглите по всяко време съгласието си с общите условия, политиката за защита на лични данни и политиката за ползване на "бисквитки", като изпратя e-mail на адрес pharmacity.bg

 

IV. Отговорности на pharmacity.bg

 1. pharmacity.bg не носи отговорност за каквито и да е щети в следствие на посещението/разглеждането на Онлайн аптеката pharmacity.bg и информацията, публикувана в нея.
 2. Информацията за продуктите е предоставена като листовка от производителите. Oнлайн аптека – pharmacity.bg не носи отговорност за неточности в листовката предоставена от производителите.
 3. Функционалността на сайта - Онлайн чат -  има  за цел единствено да подпомагане в избора на конкретен продукт. Pharmacity.bg не се ангажира с пълна и подробна преценка на здравословното състояние. Консултирайте се с лекар за да се установи на здравословно състояние, подходящ за вас начин на лечение, дозировка, странични действия и др.
 4. При наличието на каквито и да е съмнения за употребата на продуктите от страниците на онлайн аптеката Pharmacity.bg, се консултирайте с лекар или фармацевт.
 5. pharmacity.bg не носи отговорност за точността и пълнотата на предоставената в Онлайн аптеката информация. Pharmacity.bg не изключва възможност за грешки, неточности или пропуски, поради технически или човешки фактори и не носи отговорност в тази връзка.
 6. Pharmacity.bg не извършва онлайн търговия на лекарства по лекарско предписание. Ако поради технически или човешки фактори, пробив на сайта от трети лица или злоупотреба с информацията на сайта без знанието на pharmacity.bg забележите нередности, моля сигнализирайте на email: sale@pharmacity.bg

 

V. Начини на плащане

 1. При направена заявка за поръчка, плащането може да се извърши по един от следните начини:
 • С наложен платеж при получаване на поръчката.
 1. pharmacity.bg по никакъв начин не събира данни и попълнена информация за дебитни или кредитни карти .

 

VI. Доставка и връщане на продукт

 1. pharmacity.bg се задължава да осигури условия за правилното пакетиране и опаковане, транспортиране и доставяне на продуктите, така че да бъдат напълно запазени техните качества и ефикасност.
 2. Ако купувачът е заявил своята поръчка да бъде доставена до офис на Куриерската фирма, разполага със срок от 5 работни дни, считано от датата на доставка, за да я приеме. След изтичането на този срок поръчката се анулира и се връща обратно.
 3. Купувачът има правото да върне продукта в рамките на 14 дни от датата на закупуването му, ако промени мнението си по каквато и да е причина, при условие, че по продукта няма следи от употреба и е в оригиналната си опаковка, в която го е получил . Разходите по връщането на пратката се поемат изцяло от Клиента. При изпълнение на по-горе описаните условия, след получаване на продукта, pharmacity.bg се задължава да възстанови на Купувача сумата за върнатия от него продукт.
 4. Възстановяването на сумата се извършва по начина, по който е получена от ФАРМАСИТИ 21 ООД, освен ако изрично не е упоменато, че Клиентът желае друг платежен метод.
 5. За да упражните правото си на отказ от продукта, трябва да Ни уведомите за Вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, както и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление. Достатъчно е да изпратите съобщение относно упражняването на право на отказ в рамките на упоменатия 14-дневен срок на email : sale@pharmacity.bg.
 6. Ако се откажете от направена поръчка, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас в срок не по-късно от 14 дни, считано от датата на връщане на стоката. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете всички преки разходи по връщане на стоките. В случай на отказ, стоката трябва да бъде върната в запазена не-нaрушена оригинална опаковка и неизползвана. При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да откажем да възстановим сумата, платена от Вас.

 

VII. Авторски права над съдържанието на сайта – PHARMACITY.BG

 1. Съдържанието на Онлайн аптеката Ppharmacity.bg е предмет на защита от действащото право, в това число правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др. . Копирането, възпроизвеждането, промяната под различна форма и разпространяването на материалите, изложени в Онлайн аптеката е забранено.

 

VIII. Прекратяване на акаунт

      1. Вашият акаунт може да бъде закрит в следните случаи:

1.1 по всяко време, със заявка от Ваша страна (чрез контактната форма в сайта или на еmail: sale@pharmacity.bg);

1.2. при съмнения за нарушаване от Ваша страна на тези Условия, на други условия, предвидени в Онлайн аптеката или в закона;

1.3. в други случаи, по преценка на pharmacity.bg, с предварително предизвестие.

 1. Вашият акаунт може да бъде блокиран в следните случаи:

2.1 при съмнения за нарушаване от Ваша страна на тези Условия, на други условия, предвидени в Онлайн аптеката или на закона;

2.2. при постъпило искане от компетентен държавен орган;

2.3. със заявка от Ваша страна, при наличие на основателна причина за това.

При закриване на акаунт и прекратяване на договора данните, съхранявани в Онлайн аптеката, се изтриват. Това включва както данните във Вашия акаунт, така и намиращи се в имейл потвърждения за поръчка (към момента на закриване).

След закриване на акаунта всички данни, включени в него, се изтриват. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона за период до 1 /една/ година се съхраняват:

С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите, за период от 1 /една/ година след прекратяване на акаунта се съхранява информация за неговото сключване. Виж “ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - Срок на съхранение”. Поради това че изпращането на съобщение през Контактната форма представлява изпращане на електронно изявление от Ваша страна, съгласно ЗЕДЕУУ имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане на съобщението за период от 1 /една/ година. Логът съдържа дата на съобщението, име и имейл адрес на подателя и идентификация на получателя.

Данните се заличават напълно след изтичане на посочения срок. Междувременно същите могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

 1. Преди закриване на Вашия акаунт, в случай че желаете, имате възможност да изтеглите и съхраните данни, намиращи се в него, чрез предвидените за това функционалности.
 2. При прекратяване на договора съгласно предвидените в т. 5.1 случаи, pharmacity.bg не поема отговорност за пропуснати ползи и/или претърпени вреди от невъзможността да ползвате Услугите след закриване на акаунта.

 

IX. Промени

 1. 1.pharmacity.bg си запазва правото да променя цените без да уведомява своите потребители, както и да коригира грешки в описанието на продуктите.
 2. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация, както и промяна на дизайна на продуктите.
 3. Поради това че Услугите могат да бъдат ползвани само съгласно актуалните Условия, в случай че не сте съгласни с тях, нямаме техническа възможност да Ви предоставим Услугите в Онлайн аптеката. Ако не сте съгласни с Условията, не трябва да ползвате Онлайн аптеката. В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт и прекратите договора по всяко време.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
 (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат регистрация. (2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
 Доставчикът публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
(4) Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.

(1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

XIII. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 11. Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в PHARMACITY.BG, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

(1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на PHARMACITY.BG.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на pharmacity.bg.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика наpharmacity.bg;
- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
(8) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата наpharmacity.bg или електронна поща.

 (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. (2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.


XIV. Други

 1. Освен при умисъл или при груба небрежност, pharmacity.bg не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на:

1.1 ползване или невъзможност за ползване на Онлайн аптеката и/или Услугите;

1.2. изтриване или блокиране на Вашия акаунт и/или Ваше съдържание в съответствие с настоящите Условия.

 1. Договорът се сключва на български език. Споровете по тези Условия ще бъдат решавани от компетентния български съд.
 2. В случай че някоя от клаузите по настоящите Условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на други клаузи.
 3. По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България.