PharmaCity - Всичко за Вашето здраве!

Диференциална кръвна картина (ДКК)

Диференциалната кръвна картина (ДКК, диференциално броене) разграничава отделните видове левкоцити и определя техния брой и процентни съотношения.
Функция на циркулиращите левкоцити според техния вид

funkciqnakletkitedkk

 

Броят и видът на клетките и степента на тяхното увеличаване или намаляване има важно диагностично значение. Процентите показват относителния брой на всеки вид левкоцити спрямо общия брой левкоцити в кръвта. Абсолютния брой на даден вид левкоцити се получава при умножението на процента му с общия брой на всички левкоцити и се раздели на 100 - процент (%) x WBC (109/L)/100 = абсолютен брой (109/L).

ДКК самостоятелно има ограничено значение, затова винаги трябва да се назначава и интерпретира заедно с общия брой на левкоцитите (WBC).

Диференциалното броене може да се извършва мануално (от човек) или автоматично (от машина). Автоматичното броене се основава на различните химически вещества във всеки клетъчен тип. Въпреки това, не всички изследвания могат да се извършат

Прочети още

C-реактивен протеин (CRP)

ccreactiveprotein2Определение: 

По време на всеки възпалителен процес в кръвта се появява специфичен анормален протеин, наречен C-реактивен протеин (CRP). Този протеин практически не се среща в кървта на здравите индивиди. CRP е един от най-чувствителните показатели за наличието на остър процес в организма. Неговото ниво може да се повиши значително (над 100 пъти) при тежки травми, бактериални инфекции, възпаление, хирургични операции и неопластични заболявания.

Традиционният тест за С-реактивен протеин има по-голяма стойност от скоростта на утаяване на еритроцитите (СУЕ), тъй като последният може да бъде повлиян от различни физиологични състояния. CRP има склонност да се увеличава преди нарастването в нивата на антителата и СУЕ. Стойностите на C-реактивния протеин също така имат сколнност да се понижават преди тези на СУЕ.

Прочети още

Биопсия

doctorrelationslushalka1Биопсията е медицинска процедура, чрез която се взема малко парченце тъкан от различни органи на тялото. Тя се обработва и оцветява в специализирани лаборатории, след което лекар специалист (хистолог) я изследва под микроскоп. За болшинството от сериозните заболявания при човека, биопсията има решаващо значение за определяне причината на болестта, нейната напредналост, както и за лечебното поведение. Най-често биопсично изследване се прилага при заболявания на костния мозък, лимфните възли, белия дроб, черния дроб и бъбреците.

Биопсия след ПАП тест

На базата на резултатите от ПАП теста, може да се определи дали и колко силно са променени клетките. За да се изследва колко дълбоко в тъканта са се разпространили променените (атипичните) клетки, се прави биопсия, т.е. взима се малко парченче от тъканта в областта на шийката на матката.
Това се прави обикновено когато резултата от ПАП теста е III или III D и продължително време не се променя. При резултат IV A е препоръчително биопсията да се направи възможно най-скоро.

Прочети още

Абонирайте се за нашите нюзлетъри

zombohost logo        alva 5 logoabroad workers logo